Tất cả sản phẩm

Tủ lạnh âm sâu Haier Biomedical

Tủ lạnh bảo quản thuốc

Tủ lạnh âm sâu Haier Biomedical

Tủ lạnh cửa kính

Tủ lạnh âm sâu Haier Biomedical

Tủ an toàn sinh học cấp 2

Tủ lạnh âm sâu Haier Biomedical

Tủ lạnh y tế

Tủ lạnh âm sâu Haier Biomedical

Tủ lạnh bảo quản máu Haier HXC-158

Tủ lạnh âm sâu Haier Biomedical

Tủ bảo quản vaccine dự phòng

Tủ lạnh âm sâu Haier Biomedical

Tủ lạnh bảo quản mẫu