Tất cả sản phẩm

Tủ lạnh-Tủ đông-Tủ trữ Vaccine-Haier Biomedical

Tủ lạnh âm sâu -86oC đứng

Tủ lạnh-Tủ đông-Tủ trữ Vaccine-Haier Biomedical

HYZ-15Z hộp lạnh vận chuyển y tế sử dụng điện 12V DC

Tủ lạnh bảo quản dược phẩm

Tủ lạnh bảo quản mẫu

Tủ lạnh-Tủ đông-Tủ trữ Vaccine-Haier Biomedical

Tủ lạnh y tế

Tủ lạnh-Tủ đông-Tủ trữ Vaccine-Haier Biomedical

HXC-358B Tủ lạnh ngân hàng máu bảo quản 200 đơn vị máu

Tủ lạnh-Tủ đông-Tủ trữ Vaccine-Haier Biomedical

DW-30L818 Tủ đông y sinh âm 30oC Tiết kiệm năng lượng

Tủ lạnh-Tủ đông-Tủ trữ Vaccine-Haier Biomedical

HXC-629T tủ lạnh ngân hàng máu invertor công nghệ 4.0 IoT

Tủ lạnh-Tủ đông-Tủ trữ Vaccine-Haier Biomedical

Tủ lạnh đông sâu