Chính Sách Bảo Mật

1. Mục đích Thu thập thông tin:

Mục đích của việc thu thập thông tin khách hàng: dùng cho phòng kinh doanh liên hệ bán hàng, bảo hành hoặc truyền thông.

Thông tin được cung cấp trực tiếp cho Công ty chúng tôi qua email, điện thoại, mẫu điện thông tin hoặc các mẫu đơn khác.

2. Phạm vi sử dụng thông tin:

Phạm vi sử dụng thông tin liên quan đến các bộ phận kinh doanh, bộ phận kỹ thuật và truyền thông của công ty.

Công ty sẽ không cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba nếu chưa được sự đồng ý của quý khách hàng, ngoại trừ những trường hợp đặc biệt.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân:

CÔNG TY TNHH Thiết Bị Khoa Học Chuẩn (gọi tắt SSE)

Đ.c: Ngõ 71/66/1/1, phố hoàng văn thái, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện Thoại: 0243.566.7647; Email: info@lab.info.vn

Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình:

Người dùng có thể gửi email tới Công ty chúng tôi để điều chỉnh hoặc xóa đi dữ liệu cá nhân của mình.

4. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

Khi quý khách hàng yêu cầu tiết lộ, chỉnh sửa hoặc xóa bỏ thông tin cá nhân của mình, tìm cách ngăn chặn việc sử dụng hoặc cung cấp thông tin đó, hoặc gửi thông điệp than phiền hoặc yêu cầu tư vấn, Công ty chúng tôi sẽ đáp ứng một cách chân thành và trung thực, tôn trọng các quyền của người liên quan đến thông tin cá nhân đó.

5. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng:

Công ty chúng tôi luôn đảm bảo và ý thức được tầm quan trọng của việc bảo mật thông tin cá nhân khách hàng và sẽ thiết lập các quy tắc quản lý thông tin cá nhân. Công ty chúng tôi không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng thu thập trên trang web cho một bên thứ ba nào khác.

Công ty chúng tôi cam kết tuân thủ pháp luật Việt Nam, các hướng dẫn và quy định khác về việc bảo mật thông tin cá nhân. Bên cạnh đó, Chúng tôi cũng sẽ tuân thủ những quy tắc của riêng về quản lý thông tin cá nhân dựa trên những luật, hướng dẫn và quy định đó.