Danh mục: Góc kỹ thuật

Tin gastec 180108 tính hệ số hiệu chỉnh theo nhiệt độ thực tế

Bản tin hàng tuần của Gastec về ống sử dụng ống phát hiện khí nhanh Gastec; Câu hỏi: Nếu nhiệt độ ở 23 độ Celsius, chúng tôi nghĩ rằng chúng ta có thể sử dụng yếu tố hiệu chỉnh cho 20 + 25 và lấy trung bình của cả hai để có được một yếu […]

Thương hiệu Haier-Sanyo

Haier và sanyo cùng một thị trường

HAIER cung cấp sản phẩm thương hiệu SANYO tại Việt Nam AQUA Tập đoàn Haier Group và SANYO Electric vừa ký kết bản Thỏa thuận cuối cùng về việc Haier mua lại mảng kinh doanh máy giặt, tủ lạnh tiêu dùng và sản phẩm điện máy tiêu dùng khác ở Việt Nam và một số […]

Dew Point điểm sương

Dew Point Điểm sương Dew Point  – Điểm sương là nhiệt độ hơi nước trong một khối lượng không khí ẩm ướt tại một hằng số áp suất khí quyển sẽ ngưng tụ thành nước lỏng. Nước ngưng tụ được gọi là sương khi nó hình thành trên một bề mặt rắn. Điểm sương là […]

Khí Hydro tinh khiết – Công nghệ SPE-PEM

Khí Hydro tinh khiết – Công nghệ SPE/PEM SPE/ PEM:  solid polymer electrolyte /Proton Exchange Membrane Công nghệ tạo khí Sinh khí Hydro từ nước cất đã ion hóa dược trên màng trao đổi ion theo công nghệ điện phân polyme rắn. Màng điện phân được tạo nên từ SPE cho phép tác nước cất […]

Hiệu ứng áp điện – Piezoelectric Effect

Hiệu ứng áp điện – piezoelectric effect   Hiệu ứng áp điện – piezoelectric effect  – piezoelectric phenomena  là một hiện tượng được nhà khoáng vật học người Pháp đề cập đầu tiên vào năm 1817, sau đó được anh em nhà Pierre và Jacques Curie chứng minh và nghiên cứu thêm vào năm 1880. […]

Nhiệt độ bảo quản định nghĩa

Nhiệt độ bảo quản – Định nghĩa   Nhiệt độ bảo quản, các định nghĩa về nhiệt độ bảo quản sau đây được dược điển Mỹ đưa ra ( bản dược điển  (USP) XXII-NF XVII ). Các định nghĩa này được áp dụng cho các sản phẩm dược, sản phẩm thuộc chức năng quản lý […]