Danh mục: Góc kỹ thuật

Tin gastec 180108 tính hệ số hiệu chỉnh theo nhiệt độ thực tế

Hệ số hiệu chỉnh nhiệt độ theo nhiệt độ thực tế

Bản tin hàng tuần của Gastec về ống sử dụng ống phát hiện khí nhanh Gastec; Câu hỏi: Nếu nhiệt độ ở 23 độ Celsius, chúng tôi nghĩ rằng chúng ta có thể sử dụng yếu tố hiệu chỉnh cho 20 + 25 và lấy trung bình của cả hai để có được một yếu […]

Khí Hydro tinh khiết – Công nghệ SPE-PEM

Khí Hydro tinh khiết - Công nghệ SPE-PEM

Khí Hydro tinh khiết – Công nghệ SPE-PEM Khí Hydro tinh khiết – Công nghệ SPE-PEM: solid polymer electrolyte /Proton Exchange Membrane. Công nghệ tạo khí Sinh khí Hydro từ nước cất đã ion hóa dược trên màng trao đổi ion theo công nghệ điện phân polyme rắn. Màng điện phân được tạo nên từ […]

Hiệu ứng áp điện – Piezoelectric Effect

Hiệu ứng áp điện – piezoelectric effect   Hiệu ứng áp điện – piezoelectric effect  – piezoelectric phenomena  là một hiện tượng được nhà khoáng vật học người Pháp đề cập đầu tiên vào năm 1817, sau đó được anh em nhà Pierre và Jacques Curie chứng minh và nghiên cứu thêm vào năm 1880. […]

Nhiệt độ bảo quản định nghĩa

Nhiệt độ bảo quản định nghĩa

Nhiệt độ bảo quản – Định nghĩa Nhiệt độ bảo quản định nghĩa về nhiệt độ bảo quản sau đây được dược điển Mỹ đưa ra ( bản dược điển  (USP) XXII-NF XVII ). Các định nghĩa này được áp dụng cho các sản phẩm dược, sản phẩm thuộc chức năng quản lý của cục […]