ống phát hiện khí nhanh gastec

Gastec

Hiển thị 1–54 của 151 kết quả

Gastec gồm Dụng cụ lấy mẫu khí GV-100S và GV-110S và ông phát hiện khí nhanh
Gastec gồm Dụng cụ lấy mẫu khí GV-100S và GV-110S và ông phát hiện khí nhanh

GASTEC đã tạo ra nhiều loại sản phẩm thực tế và bộ dụng cụ đo để người ta có thể dễ dàng đo các chất khí và chất lỏng như vậy.

Với các sản phẩm GASTEC, việc đo lường chính xác và nhanh chóng các chất khí và chất lỏng (hơi) đặc biệt có thể được thực hiện một cách đơn giản mà không cần bất kỳ chuyên môn, kỹ thuật đặc biệt nào hoặc các quy trình và thiết bị phức tạp.

Mục đích được sử dụng để đánh giá môi trường (bầu không khí, không khí trong nhà, nơi làm việc, v.v.) quản lý quá trình, nghiên cứu, điều trị y tế, giáo dục, các mục đích sử dụng công nghiệp khác.

Các ống đo khí được biểu thị nồng độ trực tiếp bằng thang đo hiệu chuẩn được in trên các ống.


Ống dò khí hiệu ứng mầu, ống phát hiện hơi khí độc, ống phát hiện khí không mầu