Ống phát hiện khí nhanh Nitrogen oxides NO & NO2

Nhà sản xuất: gastec – nhật bản

Tóm tắt sản phẩm :Ống phát hiện nhanh hơi khí độc Nitrogen oxides là dụng cụ phát hiện nhanh khí NO2. Ong phat hien nhanh hoi khi doc dùng để xác định nồng độ Nitrogen oxide trong không khí tại hiện trường