Ống phát hiện nhanh khí Phenol

Ống phát hiện khí nhanh  Phenol, Benzenol, Carbolic acid, Phenylic acid, Hydroxybenzene, Phenic acid No.60 Gastec khoảng đo 0.4 đến 187ppm.