Ống phát hiện nhanh khí Phenol

Ống phát hiện nhanh Phenol C6H5OH Gastec 60 (0.4~187ppm)

Mã sản phẩm : NO.60

Nhà sản xuất: Nhật bản