Thiết bị cầm tay đo nồng độ khí độc

Thiết bị cầm tay đo nồng độ khí độc GV-110S Gastec Japan là Bộ đếm lấy mẫu tự động cho bạn biết bạn đã hoàn thành bao nhiêu lần bơm