Lab.info.vn là nhà cung cấp chính thức các sản phẩm thiết bị y tế, phòng thí nghiệm của các hãng sau:

1.Haier medical and laboratory: Các sản phẩm tủ lạnh y tế, phòng thí nghiệm, tủ lạnh trữ máu, tủ lạnh bảo quản vaccine và tủ lạnh âm sâu với các khoảng nhiệt độ -40oC và -86oC, Tủ an toàn sinh học cấp 1, cấp 2

2.Air Science: Các sản phẩm tủ hút, tủ bảo quản hóa chất

3.Gastec coporation: Các sản phẩm quan trắc môi trường nhanh như ống phát hiện khí nhanh, bơm lấy mẫu khí gastec GV-100S

4.Hanon: Thiết bị chưng cất và phân tích hóa lý

5.Global cooling: Thiết bị lạnh sách tay

6.Advance Thermal Science: Thiết bị truyền nhiệt

7.N-biotek: Thiết bị phòng thí nghiệm sinh học cơ bản

Chúng tôi

Cam kết

Đem lại hiệu quả cho khách hàng về thời gian và chất lượng phục vụ