HYC-390 tủ lạnh bảo quản thuốc 390 lít của Haier biomedical

HYC-390 tủ lạnh bảo quản thuốc 390 lít  của Haier  biomedical với data log nhiệt độ, cửa kính 2 lớp hút chân không có sấy kính, cửa tự động đóng.