HYC-390 Tủ lạnh bảo quản thuốc 390 lít Haier biomedical

Model :HYC-390 basic – không có USB data log

HYC-390 có USB datalog

Thể tích: 390 lít, cửa kính,  Tủ đứng

Nhiệt độ bảo quản: 2oC đến 8oC

Thương hiệu: Haier biomedical

Tủ lạnh dược phẩm y tế gánh vác trách nhiệm quan trọng là bảo vệ thuốc và vắc xin bảo quản ở 2 ~ 8°C