HBC-260 Tủ lạnh ice line bảo quản vaccine được WHO/UNICEF chứng nhận

HAEIR HBC-260, Kiểu Tủ Nằm VỚI THẾ TÍCH 260 LÍT

Thể tích trữ vaccine: 211 lít

Nhiệt độ bảo quản: 2oC-8oC

Số khay/giỏ: 11 giỏ đựng

Khả năng trữ lạnh khi mất điện: hơn 34h40 phút

Thương Hiệu: Haier biomedical