HBC-260 Tủ lạnh ice line bảo quản vaccine được WHO/UNICEF chứng nhận

Tủ lạnh bảo quản chất lượng vắc xin HBC-260 đều có chứng nhận chuẩn chống đông băng được theo dõi và tự ghi chép nhiệt độ, tự động cảnh báo khi nhiệt độ tủ ngoài dải +2 đến +8 độ C.