HYC-118A TỦ LẠNH BẢO QUẢN DƯỢC PHẨM

HYC-118A Tủ lạnh bảo quản dược phẩm là bức tường lửa an toàn thuốc của hầu hết các tổ chức y tế và nhà sản xuất dược phẩm, gánh vác trách nhiệm quan trọng là bảo vệ thuốc và vắc xin.

Model: HYC-118A,

Thể tích: 118 lít, cửa kính 

Khoảng nhiệt độ bảo quản: 2oC-8oc.

số Khay/rỏ: 3 khay – 1 rỏ

có bánh xe di chuyển, khoá tủ đảm bảo.