HYC-610 Haier Tủ lạnh bảo quản dược phẩm

Model: HYC-610 , Thể tích 610 lít,  tủ đứng, 1 cửa kính

Kệ có thể điều chỉnh: Các kệ có thể điều chỉnh theo bất kỳ chiều cao nào và đáp ứng các yêu cầu khác nhau.

Làm mát bằng không khí, rã đông tự động: Đồng đều nhiệt độ tủ tốt hơn, Tự động rã đông

Năm chức năng báo động: Nhiệt độ cao / thấp, Mất điện, Mở cửa, Lỗi cảm biến, Pin yếu