HYC-1099 Tủ bảo quản lạnh y tế 2-8oC invertor, USB data

HYC-1099 Tủ bảo quản lạnh y tế 2-8oC invertor, USB data, thể tích với độ ổn định nhiệt độ cao, USB data cho phép lưu trữ nhiệt độ trong quá trình sử dụng