HYC-1099 Tủ bảo quản lạnh y tế 2-8oC invertor, USB data

HYC-1099 Tủ bảo quản lạnh y tế 2-8oC (Pharmacy refrigerator HYC-1099)

Model: HYC-1099, Thể tích: 1099 lít

Khoảng nhiệt độ bảo quản: 2-8oC

Dự liệu data được thiết kế tiêu chuẩn trên thiết bị: USB data cho phép lưu trữ dữ liệu 10 năm

số rack để mẫu: 12 rack chịu được khối lượng lớn hơn và thuận tiện hơn khi bảo quản mẫu.

Cửa kính với sấy nhiệt bằng điện: dễ dàng quan sát, đẹp và sang trọng hơn