Hiển thị tất cả 21 kết quả

Tủ lạnh-Tủ đông-Tủ trữ Vaccine-Haier Biomedical

DW-30L508 Tủ đông Y sinh âm -10oC đến -30oC

Tủ lạnh-Tủ đông-Tủ trữ Vaccine-Haier Biomedical

DW-30L818BP Tủ đông y sinh âm -10oC~-30oC tiết kiệm nặng lượng

Tủ lạnh-Tủ đông-Tủ trữ Vaccine-Haier Biomedical

DW-40L278 Tủ lạnh y sinh âm sâu âm 40oC – kiểu đứng, 278 lít

Tủ lạnh-Tủ đông-Tủ trữ Vaccine-Haier Biomedical

DW-40L508 Tủ lạnh âm sâu, Tủ lạnh y sinh âm 40oC 508 lít

Tủ lạnh-Tủ đông-Tủ trữ Vaccine-Haier Biomedical

DW-40W255 Tủ lạnh y sinh âm sâu âm 40oC 255 lít

Tủ lạnh-Tủ đông-Tủ trữ Vaccine-Haier Biomedical

HYC-1099 Tủ bảo quản lạnh y tế 2-8oC invertor, USB data

Tủ lạnh-Tủ đông-Tủ trữ Vaccine-Haier Biomedical

HYC-509T Tủ bảo quản lạnh y tế thế hệ IoT

Tủ lạnh-Tủ đông-Tủ trữ Vaccine-Haier Biomedical

HYC-68A Tủ lạnh bảo quản vaccine dược phẩm 2oC đến 8oC