HYC-509T Tủ bảo quản lạnh y tế thế hệ IoT

HYC-509T Tủ bảo quản lạnh y tế thế hệ IoT

Model: HYC-509T

  • Thể tích: 509 lít, Cửa kính đơn
  • Phạm vi nhiệt độ (℃): 2-8 ℃
  • Sử dụng mạng dữ liệu điện toán đám mây thông minh IoT.
  • Điều khiển nhiệt độ theo chuẩn quản lý IoT
  • Hệ thống IoT thông minh
  • có sử dụng khóa thiết bị bằng vân tay NFC.