HYC-509TF Tủ bảo quản lạnh y tế 2-8oC IoT tích kiệm năng lượng

HYC-509TF Tủ bảo quản lạnh y tế 2-8oC IoT tích kiệm năng lượng,  sử dụng máy nén biến tần,  cửa panel, quản lý điều khiển trực tuyến, cảnh báo trực tuyến