Tủ lạnh bảo quản thuốc

Model: HYC 940

Nhà sản xuất: Haier medical

Tóm tắt sản phẩm : Tủ lạnh bảo quản thuốc hay tủ lạnh bảo quan dược phẩm HYC 940 được thiết kế cho việc bảo quản thuốc, dược phẩm, mỹ phẩm, sinh phẩm ở nhiệt độ 2-8oC. Ổn định nhiệt độ bằng tuần hoàn khí đối lưu cưỡng bức