HYC-1099T Tủ bảo quản lạnh y tế 2-8oC cửa kính, invertor,IoT

HYC-1099T Tủ bảo quản lạnh y tế 2-8oC cửa kính, invertor, IoT, sử dụng máy nén biến tần, cửa panel, quản lý điều khiển trực tuyến, cảnh báo trực tuyến.

HYC-1099T Tủ bảo quản lạnh y tế điều khiển chuyên nghiệp cho tủ lạnh y tế, 6 sensor nhiệt độ, với hệ thống tuần hoàn khí cưỡng bức, điều khiển nhiệt độ chính xác, độ đồng đều nhiệt độ cao, cùng với máy nén biến tần và quạt hiệu quả làm mát cao.