HYC-1099F Tủ bảo quản lạnh y tế 2-8oC invertor, USB data, cửa panel

HYC-1099F Tủ bảo quản lạnh y tế 2-8oC invertor, USB data, cửa panel tích kiệm năng lượng hơn, độ ổn định nhiệt độ tốt hơn, ít phải vệ sinh hơn