HYC-290 tủ lạnh bảo quản dược phẩm 290 lít

HYC-290 tủ lạnh bảo quản dược phẩm 290 lít sử dụng thiết kế mới, rộng hơn, hiệu năng cao hơn độ ồn thấp hơn và quan trọng là đẹp hơn