HYC-68A Tủ lạnh bảo quản dược phẩm Haier Biomedical

HYC-68A Tủ lạnh bảo quản dược phẩm 68 lít

Kích thước nhỏ với 68 lít, dễ dàng lắp dưới bàn. Máy nén và chất làm lạnh hydrocacbon hiệu suất cao. Làm mát bằng không khí, với chức năng tự động rã đông để giúp nhiệt độ tủ đồng đều nhất. Thiết bị đầu cuối báo động từ xa