HYC-509F Tủ bảo quản lạnh y tế 2-8oC, cửa panel, invertor, tích kiệm năng lượng

HYC-509F Tủ bảo quản lạnh y tế 2-8oC, cửa panel, invertor, tích kiệm năng lượng  với độ chính xác nhiệt độ 5+- 2oC sử dụng invertor tích kiệm năng lượng hơn.