Hiển thị tất cả 15 kết quả

Tủ lạnh bảo quản thuốc là tủ lạnh cho phép bảo quản thuốc

Tủ lạnh bảo quản thuốc là tủ lạnh cho phép bảo quản thuốc, dược phẩm, vaccine, sinh phẩm ở nhiệt độ lạnh, nhiệt độ lạnh là nhiệt độ từ 2oC đến 8oC.

Để bảo quản thuốc tại điều kiện trên thường có 2 dòng sản phẩm là tủ đứng và tủ nằm. Với tủ lạnh bảo quản thuốc thường sử dụng tủ đứng nhiều hơn và để đảm bảo nhiệt độ bảo quản 2oC đến 8oC thì tủ phải đạt các yêu cầu sau:

  • Có hệ thống lạnh tuần hoàn cưỡng bức
  • Có hệ thống rã đông tự động (đảm bảo nhiệt độ không xuống dưới 2oC và đóng đá)
  • Có hệ thống hiển thị nhiệt độ trung thực (Với tủ lạnh bảo quản của haier biomedical – sử dụng 5 sensor để kiểm soát nhiệt độ do vậy khi một sensor lỗi hệ thống tủ sẽ báo lỗi)
  • Được ghi chú nhiệt độ hàng ngày theo bảng ghi riêng hoặc sử dụng datalog ngoài để ghi lại nhiệt độ thực của tủ trong thời gian bảo quản – Hồ sơ bảo quản thuốc.

Tủ lạnh âm sâu Haier Biomedical

Tủ lạnh bảo quản mẫu HYC-360

Tủ lạnh âm sâu Haier Biomedical

Tủ lạnh trữ mẫu 68 lít