Tủ lạnh dược phẩm HYC-639 Haier Biomedical 639 lít

Model: HYC-630, Kiểu tủ Đứng, cửa kính

Thể tích: 639 lít

Ưu điểm nổi bật của Tủ lạnh dược phẩm HYC-639

  • Tiết kiệm năng lượng
  • Nhiều báo động
  • Độ đồng đều nhiệt độ tuyệt vời
  • An toàn và đáng tin cậy
  • Độ ồn nhỏ