Danh mục: Nhà sản xuất

Haier Biomedical

Tòa nhà văn phòng của Haier Biomedical

Haier Biomedical Haier Biomedical được thành lập vào năm 1984. Haier là thương hiệu thiết bị chính số 1 thế giới. Haier đã chuyển đổi từ một doanh nghiệp sản xuất thiết bị gia dụng sang một nền tảng tạo ra những doanh nhân cho toàn xã hội. Trong kỷ nguyên công nghệ thông tin, […]