Danh mục: Nhà sản xuất

Haier (haier medical)

   Lịch sử haier có từ lâu trước khi thành lập công ty    Năm 1920 một nhà máy sản xuất được thành lập tại thanh đảo tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Để cung cấp tủ lạnh cho thị trường trung quốc, năm 1949 trở thành doanh nghiệp nhà nước, thời gian đầu kinh doanh […]