Gastec- Nhật Bản

Gastec-japan

Gastec được thành lập Ngày 1 tháng 9 năm 1970 Trụ sở chính & sản xuất8-8-6 Fukayanaka, Ayase-Shi, Kanagawa, 252-1195, JAPAN

Mặc dù, công nghệ luôn phát triển, nhưng một nhu cầu về sản phẩm của chúng tôi không bao giờ thay đổi: nhu cầu về sự an toàn của khách hàng. Bất cứ khi nào chúng tôi đóng góp cho sự an toàn của khách hàng, chúng tôi đều có cơ hội phát triển hơn nữa. GASTEC luôn coi trọng tín ngưỡng an toàn của khách hàng lên đầu và phát triển của công ty hơn nữa

Gastec-Nhật Bản

Sản xuất, xuất nhập khẩu và phân phối các thiết bị dễ sử dụng để phát hiện / đo lường chất lượng khí và nước, như các sản phẩm Ống đo đọc trực tiếp, dụng cụ (bao gồm cả đồng hồ báo động) để phát hiện / đo oxy, carbon monoxide, hydrogen sulphide, cũng như các khí độc hại khác; thiết bị phụ trợ liên quan đến đo lường khí (lấy mẫu, hiệu chỉnh, v.v.).

Ứng dụng: Để đánh giá môi trường (bầu không khí, không khí trong nhà, nơi làm việc, v.v.) quản lý quá trình, nghiên cứu, điều trị y tế, giáo dục, các mục đích sử dụng công nghiệp khác.

Gastec-japan

Gastec hỗ trợ sự an toàn tại nơi làm việc.

Công nghệ đo lường đơn giản của GASTEC được sử dụng trong nhiều ứng dụng khác nhau, chẳng hạn như kiểm soát sức khỏe và an toàn, cũng như trong các môi trường lao động khác nhau như nhà máy, nhà máy năng lượng và công trường.

Gastec hỗ trợ nghiên cứu mở ra tương lai.

Công nghệ đo lường đơn giản của GASTEC cũng được sử dụng để đo và phân tích khí tại các viện nghiên cứu.
Nó hỗ trợ nền tảng của nghiên cứu và phát triển, mở ra tương lai của khoa học và công nghệ.

Gastec hỗ trợ đo nhanh trong trường hợp khẩn cấp.

Công nghệ đo lường đơn giản của GASTEC cũng được sử dụng để xác định thông tin liên quan đến khí độc được tạo ra trong trường hợp khẩn cấp hoặc trong trường hợp thiên tai, và hỗ trợ bước đầu tiên trong việc xây dựng các biện pháp khắc phục trong trường hợp khẩn cấp.

Gastec ủng hộ trẻ em, những người sẽ gánh vác tương lai.

Công nghệ đo lường đơn giản của GASTEC cũng được sử dụng rộng rãi làm tài liệu giảng dạy khoa học.
Nó giúp trẻ em có được sự quan tâm đến khoa học và môi trường.

gastec