HBC-260 Tủ lạnh bảo quản vaccine đạt chuẩn chống đông

HBC-260 Tủ lạnh bảo quản vaccine được thiết kế với dung tích 260 lít, có khả năng duy trì nhiệt độ chính xác và ổn định từ 2°C đến 8°C, đây là khoảng nhiệt độ lý tưởng để bảo quản vaccine.

Model: HBC-260, thể tích: 260L

Kiểu tủ: nằm ngang