HXC-158 tủ lạnh bảo quản máu toàn phần 4oC 158 lít

HXC-158 tủ lạnh bảo quản máu toàn phần 4oC 158 lít đáp ứng được các yêu cầu quốc tế AABB, DIN 58371, BIS 4376-1.