Tủ lạnh âm sâu -40oC

Model: DW-40L 508

Nhà sản xuất: Haier Medical – Trung Quốc ( tập đoàn lớn về tủ lạnh y tế)

Tóm tắt sản phẩm : Tủ lạnh âm sâu -40oC (DW-40L508) là tủ lạnh âm sâu y tế, tủ lạnh âm sâu phòng thí nghiệm. Sản phẩm Tủ lạnh âm sâu có 2 cánh cửa độc lập giúp cho việc bảo quản lưu trữ mẫu thuận tiện