DW-40L508 Tủ lạnh âm sâu, Tủ lạnh y sinh âm 40oC 508 lít

DW-40L508 Tủ lạnh âm sâu, Tủ lạnh y sinh âm 40oC 508 lít được sử dụng để bảo quan vaccine, máu dạng plasma và các loại nguyên liệu sinh học khác.

Model: DW-40L508, tủ đứng

Thể tích: 508 lít, cửa đôi

Khoảng nhiệt độ bảo quản: -40oC đến -20oC

Thương hiệu: Haier biomedical