DW-40W380 Tủ lạnh âm sâu âm 40oC 380 lít bảo quản keo

DW-40W380 Tủ lạnh âm sâu âm 40oC 380 lít bảo quản keo là ứng dụng thường xuyên nhất của sản phẩm, sản phẩm được các partner của Samsung và LG LCD