Tủ lạnh phòng thí nghiệm

Hiển thị 1–54 của 61 kết quả

Tủ lạnh phòng thí nghiệm là loại tủ lạnh chuyên dụng bảo quản được các yêu cầu cho phòng thí nghiệm theo từng mức nhiệt độ khác nhau.

Tủ lạnh bảo quản ở 4oC để lưu trữ máu thành phần, nguyên phầm, các tế bào máu để làm phần tích, lưu trữ máu ở dạng Plasma.

Tủ lạnh trữ vắc xin ở 2oC -8oC bảo quản vacxin,  các nguyên liệu sinh học, các chất thử nghiệm,thuốc thử, chất chuẩn và các nguyên liệu của phòng thí nghiệm.

Tủ lạnh âm sâu -20oC đến -40oC như bảo quản Plasma, nguyên liệu sinh học.

Tủ đá âm -60oC được sử dụng trong lĩnh vực thử nghiệm điện và các lĩnh vực đặc biệt khác như lưu trữ tura, plasmas, nguyên liệu sinh học, vacxin.

Tủ âm sâu được thiết kế đặc biệt sử dụng trong bảo quản, lưu trữ các sản phẩm sinh học như Virus, Germs, erythrocytes, leucocytes, cutis.