DW-86L578 Tủ lạnh âm sâu âm 86oC thể tích 578 lít của Haier biomedical

DW-86L578 Tủ lạnh âm sâu âm 86oC thể tích 578 lít của Haier biomedical được thiết kế cho việc bảo quản lâu dài các loại chế phẩm sinh học, y sinh như virus covid-19 với  mức tiêu thụ điện năng thấp hơn, nhiệt độ bảo quản ổn định hơn, kiểm soát nhiệt độ siêu chính xác và nhiệt độ đồng nhất đạt đến ± 3 ° C, đảm bảo vắc xin an toàn, bảo mật và độ tin cậy.