Hiển thị 1–24 của 39 kết quả

Tủ lạnh âm sâu bảo quản mô da cutis là một nhánh của ngành sinh học nhiệt độ thấp, với mục đích làm ngừng và bảo tồn được đời sống tế bào trong suốt quá trình lưu giữ kéo dài trong tình trạng đóng băng ở nhiệt độ thấp.

Nguyên lý cơ bản của tủ bảo quản lạnh sâu là kiểm soát được chuyển động của các phân tử trong các tế bào và mô.

Tủ lạnh Haier có kỹ thuật bảo quản lạnh âm sâu, các mô da giờ có thể bảo quản ngoài cơ thể thời gian dài.