Hiển thị 1–24 của 39 kết quả

Tủ lạnh âm sâu bảo quản mô da cutis là một nhánh của ngành sinh học nhiệt độ thấp, với mục đích làm ngừng và bảo tồn được đời sống tế bào trong suốt quá trình lưu giữ kéo dài trong tình trạng đóng băng ở nhiệt độ thấp.

Nguyên lý cơ bản của tủ bảo quản lạnh sâu là kiểm soát được chuyển động của các phân tử trong các tế bào và mô.

Tủ lạnh Haier có kỹ thuật bảo quản lạnh âm sâu, các mô da giờ có thể bảo quản ngoài cơ thể thời gian dài.

 

Tủ lạnh-Tủ đông-Tủ trữ Vaccine-Haier Biomedical

DW-86L338 Tủ lạnh âm sâu âm 86oC 338 lít, kiểu đứng

Tủ lạnh-Tủ đông-Tủ trữ Vaccine-Haier Biomedical

DW-86L388A Tủ lạnh âm sâu âm 86oC 388 lít, kiểu đứng

Tủ lạnh-Tủ đông-Tủ trữ Vaccine-Haier Biomedical

DW-86L419 Tủ đông âm sâu 86oC Touch Screen 419 lít

Tủ lạnh-Tủ đông-Tủ trữ Vaccine-Haier Biomedical

DW-86L486 Tủ lạnh âm sâu âm 86oC thể tích 486 lít

Tủ lạnh-Tủ đông-Tủ trữ Vaccine-Haier Biomedical

DW-86L628 Tủ lạnh âm sâu âm 86oC 628 lít của Haier Biomedical

Tủ lạnh-Tủ đông-Tủ trữ Vaccine-Haier Biomedical

DW-86L728 Tủ lạnh âm sâu âm 86oC 728 lít của Haier Biomedical

Tủ lạnh-Tủ đông-Tủ trữ Vaccine-Haier Biomedical

DW-86L728S Tủ lạnh âm sâu âm 86oC hai hệ thống lạnh độc lập

Tủ lạnh-Tủ đông-Tủ trữ Vaccine-Haier Biomedical

DW-86L729BP Tủ lạnh âm sâu âm 86oC inverter tích kiệm điện