Tủ lạnh âm sâu -86oC Haier

Model: DW-86L628

Thể tích: 628 lít, Tủ lạnh kiểu đứng

Nhiệt độ bảo quản: -40oC đến -86oC

Thương Hiệu: Haier biomedical

Tủ lạnh âm sâu -86oC cho phép bảo quản mẫu từ nhiệt độ -40oC đến -86oC với thể tích 628 lít. Tu lanh am sau -86oC còn có các thể tích khác như 288 lit, 388lit, 490 lit, 628 lít, 728 lít và 420 lít