Hiển thị 1–24 của 38 kết quả

Tủ lạnh âm sâu bảo quản tinh trùng sperm

Trữ lạnh tinh trùng là một kỹ thuật lưu giữ tinh trùng ở nhiệt độ của nitơ lỏng (-1960C) trong một thời gian và khi cần sử dụng thì tinh trùng sẽ được rã đông.

Đông lạnh tinh trùng là kỹ thuật bảo quản tinh trùng ở nhiệt độ cực thấp để có thể bảo quản tinh trùng trong một thời gian dài.

Phương pháp hóa hơi Ni-tơ lỏng làm đóng băng nhanh. Tinh trùng thường được đông lạnh trong Ni-tơ lỏng 8 đến 30 phút trước khi đem đi bảo quản trực tiếp trong thùng Ni-tơ lỏng.

Ở nước ta, bảo quản lạnh sâu trinh trùng người để phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe sinh sản là vẫn đề mới mẻ và cần thiết.