Tủ lạnh đông sâu Cryo freezer âm 150oC DW-150W200

Tủ lạnh đông sâu Cryo freezer âm 150oC DW-150W200 của Haier biomedical, tủ lạnh âm sâu âm 150oC đến âm 80oC sử dụng trong y tế, gen

Model:  DW-150W200

Nhà sản xuất: Haier biomedical 

Tủ lạnh đông sâu Cryo -150oC của Haier biomedical, tủ lạnh âm sâu âm 150oC đến âm 80oC sử dụng trong y tế, viện huyết học bảo quản tinh trùng, gen