Hiển thị 1–24 của 38 kết quả

Tủ lạnh âm sâu bảo quản xương skeleton giúp nghiên cứu và triển khai phương pháp bảo quản mảnh mô xương ngoài cơ thể bằng phương pháp siêu lạnh (-85 độ C).

Tủ lạnh âm sâu bảo quản xương skeleton
Bảo quản lạnh sâu mảnh mô xương để ghép lại cho các bệnh nhân là một phương pháp đã được áp dụng từ lâu trên thế giới.
Kỹ thuật bảo quản hiện nay cho phép bảo quản mảnh xương sọ của bệnh nhân trong 5 năm.
Với một chiếc tủ lạnh âm sâu, vài thiết bị xử lý mô đơn giản phục vụ cho các bệnh nhân của các bệnh viện lớn ở Hà Nội như bệnh viện Việt Đức, 108, Saint Paul, Thanh Nhàn.

Tủ lạnh-Tủ đông-Tủ trữ Vaccine-Haier Biomedical

DW-86L338 Tủ lạnh âm sâu âm 86oC 338 lít, kiểu đứng

Tủ lạnh-Tủ đông-Tủ trữ Vaccine-Haier Biomedical

DW-86L388A Tủ lạnh âm sâu âm 86oC 388 lít, kiểu đứng

Tủ lạnh-Tủ đông-Tủ trữ Vaccine-Haier Biomedical

DW-86L419 Tủ đông âm sâu 86oC Touch Screen 419 lít

Tủ lạnh-Tủ đông-Tủ trữ Vaccine-Haier Biomedical

DW-86L486 Tủ lạnh âm sâu âm 86oC thể tích 486 lít

Tủ lạnh-Tủ đông-Tủ trữ Vaccine-Haier Biomedical

DW-86L628 Tủ lạnh âm sâu âm 86oC 628 lít của Haier Biomedical

Tủ lạnh-Tủ đông-Tủ trữ Vaccine-Haier Biomedical

DW-86L728 Tủ lạnh âm sâu âm 86oC 728 lít của Haier Biomedical

Tủ lạnh-Tủ đông-Tủ trữ Vaccine-Haier Biomedical

DW-86L728S Tủ lạnh âm sâu âm 86oC hai hệ thống lạnh độc lập

Tủ lạnh-Tủ đông-Tủ trữ Vaccine-Haier Biomedical

DW-86L729BP Tủ lạnh âm sâu âm 86oC inverter tích kiệm điện