Tủ lạnh âm

Model: DW-40W380

Nhà sản xuất: Haier Medical

Tóm tắt sản phẩm :Tủ lạnh âm DW-40W380 là tủ lạnh âm sâu loại nằm, thể tích 380 lít dùng để bảo quản mẫu, mẫu máu Plasmas, các nguyên liệu sinh học, vaccine, chất chuẩn, hóa chất

Danh mục: