Tủ lạnh âm 40oC DW-40W100 Haier

Model: DW-40W100

Nhà sản xuất: Haier Medical

Tủ lạnh âm DW-40W100 là tủ lạnh âm sâu loại nằm, thể tích 100 lít dùng để bảo quản mẫu, mẫu máu Plasmas, các nguyên liệu sinh học, vaccine, chất chuẩn, hóa chất