Tủ lạnh bảo quản mẫu HYC-360

Tủ lạnh bảo quản mẫu HYC-360 Haier được thiết kế đặc biệt cho bảo quản mẫu dược phẩm,kiểm nghiệm, chất chuẩn, theo đúng chuẩn yêu cầu tại nhiệt độ từ 2-8oC

Model: HYC-360

Nhà sản xuất: Haier medical

Tủ bảo quản mẫu HYC-360 của Haier hay tủ lạnh sinh phẩm là thiết bị được thiết kế đặc biệt cho bảo quản  mẫu kiểm nghiệm, chất chuẩn, theo đúng chuẩn yêu cầu tại nhiệt độ từ 2-8oC. Thiết bị có hệ thống cảnh báo kể cả khi mất điện