HYC-1378 Tủ lạnh bảo quản vắcxin dược phẩm cửa kính 2 cánh 1378 lít

Model: HYC-1378

Thể tích: 1378 lít, Tủ đứng, cửa kính 2 cánh

Nhiệt độ bảo quản: 2oc ~8oC

Thương Hiệu: Haier biomedical

HYC-1378 Tủ lạnh bảo quản vắcxin thuốc dược phẩm cửa kính 2 cánh 1378 lít. Bộ điều khiển vi xử lý với màn hình LED và nhiều hình thức cảnh báo. Cổng truy cập và giao diện USB theo tiêu chuẩn.