HYC-390F tủ lạnh bảo quản sinh phẩm 2-8oC cửa Panel của Haier biomedical

HYC-390F  tủ lạnh bảo quản sinh phẩm 2-8oC cửa Panel của Haier  biomedical cho phép bảo quản mẫu sinh phẩm với nhiệt độ cài đặt trong khoảng 2-8oC