HXC-149T tủ lạnh bảo quản máu invertor công nghệ 4.0 IoT

HXC-149T tủ lạnh bảo quản máu invertor công nghệ 4.0 IoT. Máy nén sử dụng công nghệ invertor tích kiệm năng lượng, độ ồn thấp