HXC-149T tủ lạnh bảo quản máu invertor công nghệ 4.0 IoT

HXC-149T tủ lạnh bảo quản máu invertor công nghệ 4.0 IoT. Máy nén sử dụng công nghệ invertor tích kiệm năng lượng, độ ồn thấp, quản lý mẫu dựa trên công nghệ đám mây, điều khiển trực tiếp hiển thị thời gian thực