DW-30L508 Tủ đông Y sinh âm -10oC đến -30oC

Tủ đông y sinh Haier Biomedical -30℃ với điều khiển thông minh và hệ thống làm lạnh hydrocacbon tiết kiệm năng lượng để bảo quản sản phẩm an toàn và đáng tin cậy.

Model: DW-30L508

Thể tích: 508 lít, Tủ đứng,cửa đôi

Nhiệt độ bảo quản: -10oC đến -30oC