DW-40L92 Tủ lạnh y sinh âm sâu âm 40oC, kiểu đứng 92 lít

DW-40L92 Tủ lạnh y sinh âm sâu âm 40oC, kiểu đứng 92 lít dùng bảo quản mẫu xét nghiệm sinh hóa, mẫu thuốc thử trong bệnh viện và phòng xét nghiệm