HBC-80 Tủ lạnh bảo quản vaccine đạt chuẩn chống đông băng mức A WHO/UNICEF

HBC-80 Tủ lạnh ice line bảo quản vaccine đạt chuẩn chống đông băng mức A được chứng nhận bởi WHO/UNICEF PQS code: E003/088, bảo quản chất lượng vắc-xin ở nhiệt độ ổn định +2 đến +8 độ C trong 24h nếu mất điện