HBC-80 Tủ lạnh bảo quản vaccine đạt chuẩn chống đông băng mức A WHO/UNICEF

Model: HBC-80, Thể tích: 80L

Kiểu tủ: Nằm Ngang

Tủ lạnh HBC-80 đáp ứng chuẩn chống đông băng mức A của WHO/UNICEF cho việc bảo quản vaccine. Mức đánh giá này đảm bảo rằng tủ lạnh có khả năng duy trì nhiệt độ ổn định và đáng tin cậy trong quá trình bảo quản vaccine.