Tag Archives: haier Biomedical

Haier (haier medical)

Haier lịch sử phát triển: Haierl được thành lập vào năm 1984 . Haier là thương hiệu thiết bị chính số 1 thế giới. Haier đã chuyển đổi từ một doanh nghiệp sản xuất thiết bị gia dụng sang một nền tảng tạo ra những doanh nhân cho toàn xã hội. Trong kỷ nguyên công […]