HXC-1369 Tủ lạnh ngân hàng máu 2 cánh thế hệ thứ 9 của Haier Biomedical

HXC-1369 Tủ lạnh ngân hàng máu 2 cánh thế hệ thứ 9 của Haier Biomedical thể tích 1369 lít, bảo quản được 624 đơn vị máu sử dụng công nghệ biến tần