HXC-629 Tủ lạnh trữ máu thế hệ thứ 9 của Haier Biomedical

HXC-629 Tủ lạnh trữ máu thế hệ thứ 9 của Haier Biomedical thể tích 629 lít, bảo quản được 312 đơn vị máu sử dụng công nghệ biến tần cho máy nén