HXC-429 Tủ lạnh bảo quản máu thế hệ thứ 9 của Haier Biomedical

HXC-429 Tủ lạnh bảo quản máu thế hệ thứ 9 của Haier Biomedical thể tích 429 lít, bảo quản được 195 đơn vị máu sử dụng công nghệ biến tần cho máy nén